Nyhetsinfo

Reparationer och underhåll

Reparationer och underhåll av hus eller lägenhet är enligt Skatteverket att återställa bostad i nyskick och att behålla bostadens egenskaper, alltså renovera huset eller lägenheten. För att man ska få göra avdrag krävs det exempelvis när man byter golv att det ska vara av ”samma eller likvärdigt” material för att man ska få göra avdrag. Byter du istället till bättre material får du endast göra avdrag för en del av utgiften.