Nyhetsinfo

Det brittiska flygbolaget BMI har gått i konkurs. Enligt bolaget har det varit många motgångar på senare tid. Flygbränslet har blivit dyrare vilket satt press på flygbolaget. BMI:s talesperson berättade även att Brexit är en av anledningarna till konkursen. Brexit har skapat osäkerhet bland företag. De osäkra framtidsutsikterna och hur handeln kommer att påverkas har gjort att många företag blivit avvaktande. Därför har BMI inte lyckats säkra viktiga flygkontrakt.  Läs mer nyheter här ljusdalstidning.se

Nyhetsinfo

Heminredning och mode har snabbt blivit några av de största trenderna att skriva om både i press och på webbplatser. Överallt kan man hitta tips för hur man skall förgylla tillvaron och det är en till synes oändlig flora inspiration tillgänglig för den som delar engagemanget! Bland de många nykomlingarna finns hemonline.se som diskuterar shopping och inredning regelbundet.

Nyhetsinfo

För den som vill sätta upp sin första hemsida finns det en hel del olika valmöjligheter. Att skriva en sida från grunden är i dagsläget relativt ovanligt utan man förlitar sig i allt större utsträckning på färdiga CMS. Det mest utbredda sådana är WordPress även om det också finns alternativa lösningar på detta. En av fördelarna med att använda ett stabilt CMS är att man inte behöver kunna någonting om programmering, även om detta underlättar för vidareutveckling senare. Den som inte någonsin byggt en hemsida kan få klart en enkel första version inom loppet av några minuter!

Nyhetsinfo

Reparationer och underhåll av hus eller lägenhet är enligt Skatteverket att återställa bostad i nyskick och att behålla bostadens egenskaper, alltså renovera huset eller lägenheten. För att man ska få göra avdrag krävs det exempelvis när man byter golv att det ska vara av ”samma eller likvärdigt” material för att man ska få göra avdrag. Byter du istället till bättre material får du endast göra avdrag för en del av utgiften.

Nyhetsinfo

Brittiska BBC började sända nyheter i radio år 1922. Enligt lag fick de då endast sända nyheter som de fått via brittiska nyhetsbyråer. BBC marknadsfördes som ett nyhetsalternativ av och för de sociala eliterna, och de anställde uteslutande nyhetsuppläsare med överklassdialekt. I mars 1924 började man sända nyheter och andra radioprogram via radio även i Sverige.

I USA började man 1926 sända nyheter i radio. Från början fanns en överenskommelse mellan radiostationerna och de tryckta medierna att man i radio endast skulle läsa upp nyheter från landets nyhetsbyrå och avhålla sig från att sända reklam. Denna överenskommelse fallerade dock snabbt, då radiokanalerna började rapportera om sina egna nyheter och även sända reklam.

Redan år 1939 ansåg 58 procent av de tillfrågade amerikanerna i en undersökning att nyheterna i radio var mer tillförlitliga än nyhetstidningarnas nyheter. 70 procent svarade dessutom att radion var deras huvudsakliga nyhetskälla. Från ett 30-tal radiostationer växte antalet amerikanska stationer som sände nyheter och andra program i radio snabbt till ett tusental under 1930-talet.

Nyheter i tv och på nätet

På 1950- och 60-talen ökade antalet personer som tittade på nyhetssändningar i tv signifikant. Televisionen kom snart att ta över radions ställning som allmänhetens främsta nyhetskälla. I USA styrde CBS, NBC och ABC såväl radio- som tv-sändningarna på den här tiden. I Sverige kom de första tv-sändningarna att visas 1956. Redan fem år tidigare hade vi svenskar dock kunnat se på danska nyhetssändningar. I början fanns endast en svensk tv-kanal, och inte förrän på 1960-talet lyftes frågan huruvida en andra kanal skulle startas. I december 1969 lanserades TV2, vilket gjorde att den ursprungliga kanalen kallades TV1.

Mellan 1965 och 1967 kunde svenskarna hålla sig uppdaterade om Vietnamkriget via tv och 1969 direktsändes Apollo 11:s månlandning. Här i Sverige hade vi, trots att teknik för direktsänd satellit-tv använts sedan 1962, endast dessa två statliga, reklamfria tv-kanaler fram till december 1987, då Kinnevik började sända TV3 via satellit. 1990 tillkom även TV4, vilket egentligen är den enda linjära tv-kanal som på allvar konkurrerar med de nyhetssändningar som visas i de bägge statliga tv-kanalerna SVT1 och SVT2. Nyheter om företag och svensk industri finns att hitta digitalt.

Dagstidningar som Expressen och Aftonbladet har dock på senare år börjat med nyhetssändningar och livesändningar i samband med större nyhetshändelser. Även mindre lokaltidningar har tack vare den nya tekniken kunnat tillgängliggöra nyhetsrapportering för sina läsare och tittare på webben. Mycket talar för att de linjära nyhetssändningarna framöver kommer fortsätta tappa tittare till förmån för de webbaserade nyhetssändningarna.